Opnieuw voegen oudere gevels

Opnieuw voegen van oudere gevels.

Lockefeir vof is vakkundig in het vervangen van voegen aan oudere gevels.

Op oudere gebouwen is het metselwerk meestal gemetseld en gevoegd met een kalk mortel. Vanaf eind 1800 is er sporadisch cement aan de mortels toegevoegd. Dit noemde men bastaardmortels.
Later is er steeds meer voor gekozen om meer of alleen cement te gebruiken. Of dit duurzamer is daar zijn de meningen nogal verschillend over.

Waar op letten.

Het uithakken van oude gevels is iets anders dan de moderne gevels met cement voegen. Waar opgelet moet worden is dat dit niet gebeurd met een slijptol. Wel kan het noodzakelijk zijn dat bij harde voegen er voor geslepen moet worden. Dit gebeurd vaak bij oude gevels die al eens opnieuw gevoegd zijn met een cement voeg.
Als de voegen te diep zijn uitgehaald kan het zijn dat er zogenaamd voorgezet moet worden. Bij zo een ondeskundige verwijdering gaat dit bij het voegen, extra kosten met zich meebrengen. Dit probleem kan ook ontstaan, als de voegen erg diep zijn uitgesleten.
Lockefeir vof heeft ruime ervaring met dit probleem.

Inboet werk ( herstel metselwerk) is een vak apart. Dit werk vereist kennis en kunde van de vakman. Voegers met een juiste opleiding zijn meestal kundiger door ervaring, dan een nieuwbouw metselaar. Zonder ervaring met inboeten geeft het uitvoeren vaak problemen. Dit betreft vooral snelheid, verband aanhouden en volledige mortel vulling. Maak gebruik van onze expertise en ervaring.

Welke voeg.

Vroeger werd er gemetseld op een manier dat de specie tussen de stenen volledig was gevuld. (Vol en zat metselen) De voegen werden met het truweel afgeschraapt of met een voegijzer gladgestreken en dat was het.
Later ging men het metselwerk afwerken door de zogenoemde snij,- en knipvoegen. Duidelijk is dat niet alle gevels op die manier werden afgewerkt.
Ook wil ik hierbij vermelden dat er in het verleden kennis en kunde via ambachtsgilden werd doorgegeven aan metselaars. Die kennis is deels verloren gegaan.

Duidelijk is ook dat er in het verleden gevels opnieuw zijn gevoegd.
Gangbaar in een latere periode is dat bij het metselen eerst de voegen werden uitgekrabd en daarna pas werden gevoegd.
Gevels gemaakt met bastaard of cement mortels zijn meestal op die manier uitgevoerd.

Mortel keuze is heel belangrijk bij oudere gevels. Deze mortels bereiden wij met steen,- of schelpkalk en indien nodig met cement of toeslag stoffen.

Voor verdere informatie verwijs ik graag naar publicaties van De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

Marinus Lockefeir