Scheurherstel

Scheurherstel aan schoon metselwerk muren.

Hoe ontstaan scheuren?

Slecht metselwerk, slechte steen, verkeerde of slechte constructie, dreunen bij opbouwen, ondeskundig verbouwen van b.v. kozijnen vernieuwen.
Trillingen door b.v. verkeer, aardbevingen en zware bouwmachines. Slechte fundering, rotten en droogvallen van houtenpaal funderingen. Het zakken van het grondwaterpijl of verschuivingen en verzakken van de grondslag.Spanningen en uitzetting door temperatuur verschil en te dunne muur kan ook een oorzaak zijn.
Oplossen van deze oorzaken is niet altijd mogelijk maar wel belangrijk.

Door deze problemen kunnen wij alleen garantie geven op de uitvoering. Als de achterliggende oorzaken niet zijn opgelost is het moeilijk te voorspellen of de scheuren opnieuw zullen ontstaan.

Horizontale en verticale scheuren zijn meestal goed te repareren. Wanneer de verzakkingen te groot zijn is het niet altijd mogelijk om het metselverband aan te houden.

Meest voorkomende oplossingen;
Voegwerk diep uitslijpen en met krimparme hechtende mortel voorzetten.
Kapotte stenen uithakken en opnieuw metselen, of repareren met een kleurmortel.
Aanbrengen ankers om het metselwerk te versterken.

Het onzichtbaar repareren van scheuren is een vak apart, en helaas ook niet altijd mogelijk.
Wij hebben ruime ervaring om kleurverschil van nieuwe stenen of voegwerk zoveel als mogelijk te beperken.

Voorbeeld van schuurherstel